domingo, 25 de agosto de 2013

GUIA DE TEMPS F1 2013

Despres de les vacançes he estat creant una guia dels temps oficials del campeonat de F1 d ´aquesta temporada 2013,que us pot servir d ´ajuda per quan surtir el joc del F1 2013.
D´aquesta manera tindreu els temps per poder comparar-los amb els vostres propis del joc de F1 2013 .
Es una taula d ´exel amb els temps de referencia que han disputat fins ara en els circuits corresponents.
La resta de temps que falten haureu de omplir-la a mesura que es disputin les curses.
Podeu modificar-la al vostre gust i fer el que creieu oportu.Hi ha tres fulles amb informacio.
Teniu el enllaç de descarrega a sota ,cliqueu sobre ell.
Espero que us serveixi d ´ajuda.


Después de las vacaciones he estado creando una guía de los tiempos oficiales del campeonato de F1 de esta temporada 2013, que os puede servir de ayuda para cuando salga el juego del F1 2013.
De esta manera tendreis los tiempos para poder compararlos con vuestros propios del juego de F1 2013.
Es una tabla de exel con los tiempos de referencia que han disputado hasta ahora en los circuitos correspondientes.
El resto de tiempo que faltan debereis llenarla a medida que se disputen las carreras.
Podeis modificarla a vuestro gusto y hacer lo que creais oportuno. Hay tres hojas con informacion.
Tienes el enlace de descarga abajo, clicar sobre él.
Espero que os sirva de ayuda.After the holidays I have been creating a directory of official times F1 championship this season 2013, which may help you for when you leave the game F1 2013.
This way you will have the time to compare them with your own game F1 2013.
Exel is a table with the reference times they have played so far in the corresponding circuits.
The remaining missing thou must fill time as the races are played.
You can modify it to your liking and do what you may believe appropriate. There are three pages of information.
Got the download link below, click on it.
Hope you helps.


Enlace de descarga / download


http://uploaded.net/file/y6pv4jl5 

No hay comentarios:

Publicar un comentario